Najczęściej kupowane

Kategorie

Informacja

Promocje

Aktualnie brak promocji.

Tagi

Brak tagów

Gwarancja, Reklamacje, Zwroty

1. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Warunki  gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej.

2. Wszystkie produkty objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w okresie 10 dni od daty wydania zamówionego towaru, Klient, który jest konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni. Można zwracać produkty wyłącznie w stanie niezmienionym (kompletne, nieuszkodzone, nieużywane).

4. Przed dokonaniem zwrotu klient jest zobowiązany poinformować dział obsługi o tym fakcie.

5. Zwracany towar powinien być odesłany na koszt klienta pod adres: Fachman Warszawa Sp z oo. 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 5.

6. Do przesyłki z towarem zwracanym należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz wskazanie konta bankowego, na które klient chce otrzymać zwracaną za towar należność. Zwrot zapłaty za towar nastąpi w terminie do 14-dni od doręczenia odstąpienia od umowy.